.

 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.สงขลา เขต 2 ได้ที่ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง ข่าวย้อนหลัง

 
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558
 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เอกสารการอบรมด้วยระบบทางไกล ETV  ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

สื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2-6

สื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3

แผนการสอน Tablet  200  วัน ชั้นป.1 เล่ม 2

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปี 2555  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เอกสารการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปี 2555 วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

เอกสารการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปี 2555 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

เอกกสารการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปี 2555  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ Tablet ชั้น ป.1

เอกสารประกอบการอบรม Tablet ชั้นป.1

มาตรฐานการศึกษาพิเศษ

เอกสารฝึกเสริมทักษะภาษาไทย "ฝึกถูกวิธีหนึ่งปีอ่านคล่อง"

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2555 สู่การปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การเรียนรู้สู่อาชีพ

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา

คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะผู้นิเทศภายในโรงเรียน

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

CAR กับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ตัวอย่างงานวิจัยระดับปฐมวัย

ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษของ ศน.พิมพ์พันธ์

การนิเทศภายใน

การวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการสอนพูดภาษาอังกฤษ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
PISA คืออะไร ทำไมต้อง PISA 
     
เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรุ้สู่กระบวนการคิด 
     
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ 
     
เกียรติบัตรกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด ประจำปี2557 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science)
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม 100 ปี ร.ร.มหาวชิราวุธ
การประชุมเตรียมวางแผนจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
การประเมินครู นักเรียนรักการอ่าน ประจำปี 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.216.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,730
 
website ?
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel : 074252010  Fax : 074252067
Email : pim9pan@hotmail.com