.

โรงเรียนบ้านควน ยินดีต้อนรับ 

 
 
นายประวิทย์ กันยาเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน
 
 
 
มิถุนายน 2558
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน 
          โรงเรียนบ้านควน ยินดีต้อนรับ คณะติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และการประเมินสถานศึกษามีคุณภาพ 
        โรงเรียนบ้านควน  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และการประเมินสถานศึกษามีคุณภาพ  ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 
                ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
 

                                                                                                                                 

           นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป สงขลาเ ขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557


การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (7 มีนาคม 2557)
 

      การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการการประเมิน นายวีระ ฤทธิ์เทวา รองผอ.สพป.สข 2  นายหวันลาริ  เห็นชอบ  นายปราโมทย์  ย้อยดำ  และนางชุติมา   สุนันทเกษม ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านควน


การประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.)
 

  

 

 โรงเรียนบ้านควน เข้ารับการประเมินภายนอกรอบสาม จากสำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดย นายประหยัด  บุญลอย นางประภาพร  ดำรงศักดิ์ศิริ และนายเอกพันธุ์  ไชยมนตรี ในวันที่ 13 -15 มกราคม 2557


ยินดีต้อนรับ คุณครูสุภาพร แก้วบุบผา (25 พฤศจิกายน 2556)
 

 

 

         โรงเรียนบ้านควน ยินดีต้อนรับ นางสาวสุภาพร แก้วบุบผา ครูโรงเรียนบ้านหัวปาบ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่โรงเรียนบ้านควน โดยมี ผอ.สุนทร สุนกำปัง และคณะครู  ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหัวปาบ เดินทางมาส่งด้วยความรัก และห่วงใย


การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (26 สิงหาคม 2556)
 

 

 

 

     

        ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควน ในวันที่ 26 สิงหาคม  2556 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมหนึ่งในดวงใจ(การเล่านิทาน) กิจกรรมฉันรักเมืองไทย(บอกจังหวัดต่างๆของประเทศไทย) กิจกรรมเปิดศึกตัวประกัน (การเขียนตามคำบอก) กิจกรรมหาคำจำขึ้นใจ (เปิดพจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์) และร่วมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2556)
 

 

  

    โรงเรียนบ้านควนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกวดเรียงความ วาดภาพระบายสี ทำการ์ดอวยพรวันแม่ เป็นต้น


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2556)
 

 

 

 

        โรงเรียนบ้านควนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ การประกวดคัดลายมือ การประกวดเรียงความ  การตอบคำถาม การเล่านิทาน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย ส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป และมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากบริษัท 3BB ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนด้วย


กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กคลองแห – คูเต่า เรียนรู้สู่อนาคต)
 

 

 

    โรงเรียนบ้านควน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กคลองแห - คูเต่า เรียนรู้สู่อนาคต) วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ณ ตลาดน้ำคลองแห


กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด (ULibM) โดย ผอ. และคณะบุคลากร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (มอ.หาดใหญ่)
 

 

 

    การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน ด้วยระบบ (ULibM) โดย ผอ. และคณะบุคลากร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  (มอ.หาดใหญ่) ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านควน (9 พฤษภาคม 2556)

 


ข่าวการศึกษา
 

 
 
?
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.169.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 77,946
 
 
 
 
: โรงเรียนบ้านควน
หมู่ 5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Tel : 074-470101